Projekty

 

CZ_RZ_B_C

Nabídka zvýhodněných poradenských a konzultačních služeb v oblasti aditivní výroby

Zvýhodněné služby jsou poskytovány výhradně malým a středním firmám v rámci projektu AD Tech Centrum 3.0 (registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_140/0015226) spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Seznam nabízených služeb:

V rámci projektu poskytujeme zvýhodněné poradenské a konzultační služby v oblasti návrhových a konstrukčních procesů využívající aditivní technologie výroby:

 1. PRE-PROCESSING – příprava procesu a digitálních modelů pro 3D tisk
 • Průmyslový design
 • Simulace a pevnostní analýzy
 • Technologicko-konstrukční zásady a volba technologie aditivní výroby
 • Materiálové inženýrství
 1. PROCESSING – realizace 3D tisku a optimalizace výrobních parametrů
 • Technologie aditivní výroby
 • Příprava dat pro aditivní výrobu
 • Volba výrobních parametrů pro 3D tisk
 • Optimalizace výrobních parametrů
 1. POST-PROCESSING – technologické a dokončovací úpravy prototypů po 3D tisku
 • Dokončovací operace
 • Technologie opracování, tepelné zpracování a integrita povrchu
 • Povrchové úpravy a integrita povrchu
 • 3D kontrola a měření a reverzní inženýrství

Ceny nabízených služeb:

400 Kč – 750 Kč / hod. bez DPH

Konečná cena bude stanovena individuální kalkulací v závislosti na zaměření a celkovém rozsahu poptávaných konzultačních a poradenských služeb.

Maximální rozsah poskytovaných služeb:

Jeden malý a střední podnik může čerpat max. 600 hod. poradenských a konzultačních služeb za zvýhodněnou cenu (přesný rozsah poskytnutého poradenství bude předmětem individuální kalkulace).

Cenové zvýhodnění:

Malé a střední podniky mají možnost získat dotaci na nabízené poradenské a konzultační služby ve výši 75 % z výše uvedené ceny služeb. V případě splnění stanovených podmínek tak podnik hradí z vlastních zdrojů 25 % konečné ceny za poskytnuté konzultační a poradenské služby.

Jeden podnik může získat dotaci ve výši maximálně 250 000 Kč.

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte (viz sekce Kontakty).