Profesionální průmyslový 3D tisk v Ostravě

Nabízíme zvýhodněné služby z oblasti 3D tisku a konstrukčních prací malým a středním firmám v Moravskoslezském kraji i mimo něj.

Reference

Kontakt

  • Centrum podpory inovací VŠB-TUO
  • Studentská 6202/17
  • přízemí, místnost PI 140

Laboratoř ProtoLab vznikla v rámci projektu AD TECH Centrum (registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_035/0007158), financovaného z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.